Tất cả các mục danh sách các phím tắt

Phím cơ thể 

Sản phẩm đề xuất

Sản phẩm mới

Danh mục bổ sung 1 Danh mục bổ sung 1

Danh mục bổ sung 2 Danh mục bổ sung 2

TIME SALE TIME SALE

판매상품 판매상품

 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : 오바코 파워 액티브 크림

  • Giá bán : ₫349,837
  • :
  • Giá trước thuế : ₫318,038
  • Thuế : ₫31,798
  • Xuất xứ : Hàn Quốc
  • Nhà sản xuất : 소니메디[바이오셀융합과학연구소]
  • Nhà cung cấp : Tự cung cấp
  • Thương hiệu : Nhãn hiệu riêng
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 6,990đ
  • Mã sản phẩm : P00000IS
  • Mã sản phẩm riêng : VC82
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Số lượng tồn kho : Chi tiết
  • Hỏi đáp về sản phẩm : 0
  • Bảng tin tự do về sản phẩm : 0
 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : 오바코 슬리핑 마스크 100ml

  • Tên sản phẩm (tiếng Anh) : Ovaco Sleeping Mask
  • Giá bán lẻ : ₫423,486
  • Giá bán : ₫331,424
  • :
  • Giá trước thuế : ₫301,301
  • Thuế : ₫30,122
  • Xuất xứ : Hàn Quốc
  • Nhà sản xuất : 소니메디[바이오셀융합과학연구소]
  • Nhà cung cấp : Tự cung cấp
  • Thương hiệu : Nhãn hiệu riêng
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 6,620đ
  • Mã sản phẩm : P00000HQ
  • Mã sản phẩm riêng : VP40
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 자는사이 확실한 수분보충
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 유통기한: 2023.12.03까지
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Hỏi đáp về sản phẩm : 0
  • Bảng tin tự do về sản phẩm : 0
 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : 사본 디 오바코 [오리지날]

  • Tên sản phẩm (tiếng Anh) : SAVON DE OVACO [Original]
  • Giá bán lẻ : ₫552,374
  • Giá bán : ₫368,249
  • :
  • Giá trước thuế : ₫334,775
  • Thuế : ₫33,473
  • Xuất xứ : Hàn Quốc
  • Nhà sản xuất : 소니메디[바이오셀융합과학연구소]
  • Nhà cung cấp : Tự cung cấp
  • Thương hiệu : Nhãn hiệu riêng
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 7,360đ
  • Mã sản phẩm : P00000EI
  • Mã sản phẩm riêng : VN10
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 365일 이상 저온숙성 오일 비누
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 365일 이상 숙성한 천연 오일미용비누
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Số lượng tồn kho : 0sản phẩm
  • Hỏi đáp về sản phẩm : 0
  • Bảng tin tự do về sản phẩm : 0
 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : 오바코 데일리 핸드크림 50ML

  • Giá bán lẻ : ₫202,537
  • Giá bán : ₫182,283
  • :
  • Giá trước thuế : ₫165,712
  • Thuế : ₫16,571
  • Xuất xứ : Hàn Quốc
  • Nhà sản xuất : 소니메디[바이오셀융합과학연구소]
  • Nhà cung cấp : Tự cung cấp
  • Thương hiệu : Nhãn hiệu riêng
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 3,640đ
  • Mã sản phẩm : P00000ES
  • Mã sản phẩm riêng : VB50
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : Hair & Body
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 피부보호, 회복
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Hỏi đáp về sản phẩm : 0
  • Bảng tin tự do về sản phẩm : 0
 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : 올스윕 마스크팩 3종 시리즈

  • Giá bán lẻ : ₫55,237
  • Giá bán : ₫44,189
  • :
  • Giá trước thuế : ₫40,176
  • Thuế : ₫4,013
  • Xuất xứ : Hàn Quốc
  • Nhà sản xuất : 소니메디[바이오셀융합과학연구소]
  • Nhà cung cấp : Tự cung cấp
  • Thương hiệu : Nhãn hiệu riêng
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 880đ
  • Mã sản phẩm : P00000IE
  • Mã sản phẩm riêng : VP50 VP60 VP70
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 몽땅마스크, 흠뻑마스크 가성비갑.
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Số lượng tồn kho : Chi tiết
  • Hỏi đáp về sản phẩm : 0
  • Bảng tin tự do về sản phẩm : 0
 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : 사비아 구상나무 하이드로차지 스킨 솔루션 300ML

  • Giá bán lẻ : ₫460,311
  • Giá bán : ₫349,837
  • :
  • Giá trước thuế : ₫318,038
  • Thuế : ₫31,798
  • Xuất xứ : Hàn Quốc
  • Nhà sản xuất : 소니메디[바이오셀융합과학연구소]
  • Nhà cung cấp : Tự cung cấp
  • Thương hiệu : Nhãn hiệu riêng
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 6,990đ
  • Mã sản phẩm : P00000IV
  • Mã sản phẩm riêng : SA25
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 사비아 구상나무 토너
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Hỏi đáp về sản phẩm : 0
  • Bảng tin tự do về sản phẩm : 0
 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : 사본 디 오바코 [몰리]-상엽

  • Tên sản phẩm (tiếng Anh) : SAVON DE OVACO [Molly]
  • Giá bán lẻ : ₫552,374
  • Giá bán : ₫368,249
  • :
  • Giá trước thuế : ₫334,775
  • Thuế : ₫33,473
  • Xuất xứ : Hàn Quốc
  • Nhà sản xuất : 소니메디[바이오셀융합과학연구소]
  • Nhà cung cấp : Tự cung cấp
  • Thương hiệu : Nhãn hiệu riêng
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 7,360đ
  • Mã sản phẩm : P00000EM
  • Mã sản phẩm riêng : VN30
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : 저온숙성 오일 비누
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 1년이상 숙성한 천연 오일 미용 비누
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Hỏi đáp về sản phẩm : 0
  • Bảng tin tự do về sản phẩm : 0
 • Phóng to hình ảnh sản phẩm

  Tên sản phẩm : 안티 링클 바이 지제이디(G.J.D) 마스크 팩(5pcs)

  • Giá bán lẻ : ₫662,849
  • Giá bán : ₫552,374
  • :
  • Giá trước thuế : ₫502,163
  • Thuế : ₫50,210
  • Xuất xứ : Hàn Quốc
  • Nhà sản xuất : 소니메디[바이오셀융합과학연구소]
  • Nhà cung cấp : Tự cung cấp
  • Thương hiệu : Nhãn hiệu riêng
  • Xu hướng : Xu hướng chung
  • Điểm thưởng : Cài đặt Điểm thưởng 11,040đ
  • Mã sản phẩm : P00000ET
  • Mã sản phẩm riêng : VX140
  • Đánh giá sản phẩm : 0
  • Giới thiệu sản phẩm : Core Pack
  • Giới thiệu sơ lược về sản phẩm : 프리미엄 한방 팩, 공진단 마스크팩, 주름 개선 기능성 화장품, 피부 활성에너지 증강
  • Phương pháp thanh toán phí vận chuyển : Chuyển phát
  • Phí vận chuyển : Phí vận chuyển quốc tế
  • Hỏi đáp về sản phẩm : 0
  • Bảng tin tự do về sản phẩm : 0

Bảng miễn phí

Bảng miễn phí
chức vụ ngày

Xem thêm

Các mặt hàng Q&A

Các mặt hàng Q&A
chức vụ ngày

Xem thêm


giỏ mua sắm 0 

Đứng đầu